Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 3

Symposia

De voorspellende waarde van lichte cognitieve stoornissen (MCI) voor de ziekte van Alzheimer: de rol van depressieve klachten

I. Ramakers, F.R.J. Verhey

S-30

achtergrond De overgangsfase tussen normaal cognitief functioneren en dementie wordt vaak Mild Cognitive Impairment (mci) genoemd. In de laatste 20 jaar is er grote interesse ontstaan voor mensen met mci, omdat zij een verhoogd risico hebben om de ziekte van Alzheimer (ad) te ontwikkelen. Omdat echter niet alle mensen met mci ad ontwikkelen, is het belangrijk factoren te identificeren die dit beloop kunnen voorspellen. Er zijn reeds verschillende voorspellers bekend, maar over de voorspellende rol van depressie voor ad blijft veel discussie.
doel Het onderzoeken van de voorspellende waarde van affectieve symptomen voor ad bij mensen met mci. Onderzoeken of deze voorspellende waarde afhankelijk is van leeftijd, type mci, lengte van follow-up of gebruikte depressielijst.
methoden Mensen met mci werden geselecteerd van de Maastrichtse geheugenpolikliniek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (mumc) (n = 263). Symptomen van depressie, angst, apathie en slaapproblemen op baseline zijn onderzocht met behulp van de Hamilton Depression Rating Scale. Na 2, 5 en 10 jaar werden mensen opgeroepen voor een follow-upmeting om te onderzoeken of mensen dementie hadden ontwikkeld of niet.
resultaten Negenzeventig mensen ontwikkelden ad. Op baseline waren affectieve symptomen aanwezig bij 50-70% van de mensen met mci. Slaapproblemen waren geassocieerd met een significant lager risico op ad. Depressieve en angstsymptomen laten een trend in dezelfde richting zien. De aanwezigheid van amnestische mci heeft invloed op de relatie tussen depressieve symptomen en het risico op ad, leeftijd en gebruikte depressielijst niet.
conclusie Depressieve verschijnselen komen vaak voor bij mensen met mci. Dit betekent dat zorginstellingen voor mensen met cognitieve klachten aandacht moeten besteden aan deze symptomatologie en psychiatrische expertise beschikbaar moeten hebben om deze symptomen te diagnosticeren en behandelen. Omdat depressieve symptomen bij mensen met mci niet geassocieerd zijn met een verhoogd risico op ad, dragen ze niet bij aan de diagnostiek voor prodromale ad.