Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 85 - 89

Korte bijdrage

Een kwarteeuw onderzoek en behandeling van eetstoornissen

H.W. Hoek, W. Vandereycken

Met de publicatie van de dsm-iii(-r) werd boulimia nervosa als aparte eetstoornis naast anorexia nervosa omschreven. Eetstoornissen komen vooral voor onder jonge vrouwen en het aantal nieuwe gevallen van anorexia nervosa bij 15-19-jarige vrouwen is in de jaren negentig in Nederland verdubbeld vergeleken met de jaren tachtig. De afgelopen decennia is er veel ten goede veranderd in de behandeling van mensen met eetstoornissen, maar slechts een beperkt aantal van hen komt in zorg.

trefwoorden anorexia nervosa, behandeling, boulimia nervosa, eetstoornissen, epidemiologie