Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 10

Korte bijdrage

M.A. Franchimont, G.W. Tremonti

Vergelijkbaarheid van behandelpopulaties van psychotherapieafdelingen

Redactioneel

P. Eikelenboom

Ouderenpsychiatrie en de zomer van 2001, 671 - 672

Oorspronkelijk artikel

D. Bracke, K. van Leeuwen, L. Verhofstadt-Denève

Comorbiditeit van zelfverwondend gedrag en dissociatieve symptomen bij vrouwelijke psychiatrische patiënten, 673 - 682

Oorspronkelijk artikel

J.L.H. van der Peet, W.A.M. Swinkels, I.J. Duijsens

Persoonlijkheidsstoornissen bij patiënten opgenomen in een instelling voor epilepsie, 683 - 691

Overzichtsartikel

E.F.J.M. Brand, G.J.M. Diks

Richtlijnen voor risicotaxatie in de forensische diagnostiek: theorie en praktijk, 693 - 704

Overzichtsartikel

N.J. Nicolai

Hechting en psychopathologie: de reflectieve functie, 705 - 714

Korte bijdrage

P.F.J. Schulte

De plaats van clozapine bij de behandeling van schizofrenie, 715 - 720

Gevalsbeschrijving

A.C.M. Vergouwen, M.W.J. Koopmans, T. Kuipers

Symptomen en beloop van de manie: niet altijd een klassieke presentatie, 727 - 731

Ingezonden brief

D. Cohen

Reactie op 'Gewichtstoename en antipsychotica', 733 - 735