Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 5, 321 - 331

Overzichtsartikel

Vreetbuistoornis: een overzicht

A.E. Dingemans, M.J. Bruna, E.F. van Furth

achtergrond De vreetbuistoornis (binge eating disorder) is een 'nieuwe' stoornis, waarvan de onderzoekscriteria in 1994 in de dsm-iv zijn opgenomen.
doel Dit artikel heeft tot doel meer bekendheid te geven aan deze nieuwe eetstoornis. Er wordt een overzicht gegeven van de kenmerken, diagnostische criteria, beloop en behandeling.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline en PsycLit, Science Citation Index Expanded (sci-expanded) en Social Science Citation Index (ssci). De bij de aldus gevonden artikelen behorende referenties zijn eventueel ook in het onderzoek betrokken.
resultaten De vreetbuistoornis neemt qua kenmerken en ernst een middenpositie in tussen boulimia nervosa en obesitas. Op dit moment is cognitieve gedragstherapie de behandeling van eerste keus, maar uit nog schaars onderzoek lijken ook interpersoonlijke psychotherapie, vormen van zelfhulp en selectieve serotonineheropnameremmers effectief te zijn.
conclusie Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de vreetbuistoornis een aparte stoornis is. Meer onderzoek is echter noodzakelijk.

trefwoorden overzicht, vreetbuistoornis