Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11, 725 - 734

Overzichtsartikel

Meten van kwaliteit van leven in de kinderpsychiatrie

M.M.J. de Kroon, P.P.G. Hodiamont

achtergrond Kwaliteit van leven (KvL) geldt tegenwoordig als een belangrijke parameter, ook in de kinderpsychiatrie.
doel Formuleren van beoordelingscriteria voor en selecteren van instrumenten die bedoeld zijn om generieke KvL bij kinderen te meten.
methode Literatuuronderzoek met behulp van vijf elektronische databanken.
resultaten Bij de keuze van een instrument dient men ten minste rekening te houden met de validiteit en de betrouwbaarheid, de relevante dimensies van KvL, de mogelijkheid om het instrument zowel bij het kind als bij de ouder af te nemen en de transculturele toepasbaarheid. Een aantal instrumenten bleek te voldoen aan deze criteria.
conclusie De Child Quality of Life Questionnaire, de Revidierter Kinder Lebensqualitätsfragebogen, de tno-azl Children's Quality of Life questionnaire, de Pediatric Quality of Life Inventory, de Child Health Questionnaire en met name de kidscreen blijken geschikte instrumenten voor de bepaling van generieke KvL bij kinderen.

trefwoorden kinderen, kwaliteit van leven, meetinstrument, vragenlijst