Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 1

Redactioneel

J.L. Klompenhouwer

Het Groene Huis, 3 - 6

Oorspronkelijk artikel

A.J.M. Smith, W.Chr. Kleijn, J.A. Stevens

De posttraumatische stress-stoornis: bedrijfsrisico voor behandelaars? , 7 - 19

Overzichtsartikel

J.M. Bakker, L. de Haan

Neurobiologische hypothesen over de pathogenese van schizofrenie , 21 - 29

Overzichtsartikel

A. Hauwaert, G. Pieters

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, 31 - 40

Essay

E. de Beurs, R. van Dyck, A.J.L.M. van Balkom, A. Lange

Geven 'randomised controlled trials' de goede informatie voor de klinische praktijk?, 41 - 48

Korte bijdrage

F.E. van Koningsveld, E.J. Colon, B.C.M. Raes

Levensdelicten gepleegd door patiënten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg , 49 - 53

Gevalsbeschrijving

B.M.G. Arts, A.F.G Leentjens, A. Honig

Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt na een spontaan, gegeneraliseerd epileptisch insult, 55 - 58