Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 1

Ingezonden brief

E.H. Nieweg

Reactie op 'Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren'. Bij autisme behaalde resultaten bieden geen garantie voor andere stoornissen

Redactioneel

P.N. van Harten

Oude en nieuwe paradigmata

Oorspronkelijk artikel

J.G. Hugtenburg, J.E. Griekspoor, E.R. Heerdink, Y.H. Tso

Onderzoek naar de therapietrouw bij het gebruik van methylfenidaat door kinderen, 7 - 14

Overzichtsartikel

M. Figee, T. van Amelsvoort, L. de Haan, D.H. Linszen

Genetisch onderzoek bij schizofrenie, 15 - 26

Commentaar

J.K. Buitelaar

Wat is een voldoende-goede behandeling voor ADHD?, 27 - 29

Korte bijdrage

J.G. Hugtenburg, A. Faber, E. Schirm, I. de Boer, H. Tobi, E.R. Heerdink, Y.H. Tso

Methylfenidaat bij kinderen: gebruik en ervaringen in Nederland1, 31 - 37

Korte bijdrage

K. Duron, G. Pieters, V. de Gucht

Kleding en aanspreektitel van psychiaters: welke voorkeur hebben patiënten?, 39 - 46

Gevalsbeschrijving

M.B. de Koning, W.F. Scholte

Parkinsonisme tijdens valproïnezuurgebruik bij een patiënte met een bipolaire stoornis, 47 - 51

Referaat

S. Crommen, Guido Pieters

De rol van alleen-eten, een intact ouderlijk gezin en de massamedia in het ontstaan van eetstoornissen, 53 - 53

Referaat

P.F.J. Schulte

Een pil tegen vreetbuien met overgewicht?, 53 - 54

Referaat

T.K. Birkenhäger, W.W. van den Broek

Nieuwe meta-analyse betreffende effectiviteit van ECT bij depressie: een bijdrage tot consensus?, 54 - 55