Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4, 241 - 250

Overzichtsartikel

Gevoelig voor verandering Neuro-endocrinologische aspecten van depressie bij vrouwen

L.A.M. Kooiman, B.J.A. Jansen, F.P.M.L. Peeters

achtergrond Depressie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Hiervoor bestaan verschillende verklaringen. Er zijn aanwijzingen dat de fluctuaties in het oestrogeenniveau, die eigen zijn aan het vrouwelijke reproductieve systeem, betrokken zijn bij het ontstaan van dit prevalentieverschil tussen vrouwen en mannen. De invloed die oestrogenen uitoefenen op de hypothalamus-hypofyse-bijnieras kan daarbij een belangrijke rol spelen.
doel Het belichten van de disregulerende invloed van oestrogeen op de hypothalamushypofyse- bijnieras; deze zou bij een groep vrouwen met een voor hormonale fluctuaties gevoelige neuro-endocriene stressrespons kunnen leiden tot depressieve symptomen.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, met als zoektermen 'depression', 'estrogen', 'gender', 'gonadal hormones', 'hpa axis', 'stress' en 'women'.
resultaten Disregulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras speelt een rol in de etiologie van de depressieve stoornis. Enerzijds hebben oestrogenen een stimulerend effect op de activiteit van dit systeem. Anderzijds gaan dalingen in de endogene oestrogeenspiegel mogelijk gepaard met een verminderde activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras.
conclusie Niet de absolute oestrogeenspiegels maar de veranderingen in de oestrogeenspiegels die eigen zijn aan het vrouwelijke reproductieve systeem vergroten de kans op een disregulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras en kunnen op deze wijze bijdragen aan het ontstaan van depressieve symptomen.

trefwoorden depressie, gender, geslachtshormonen, hypothalamus-hypofysebijnieras