Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1, 43 - 47

Gevalsbeschrijving

Het verminderen van aan qtc-tijdverlenging gerelateerde risico's bij psychofarmacagebruik Adviezen voor de praktijk

G.B. van de Kraats, J. Slob, D.E. Tenback

samenvatting Een verlengde qtc-tijd kan leiden tot levensbedreigende hartritmestoornissen. Bijna alle gangbare farmaca die in de psychiatrie gebruikt worden kunnen een verlenging van de qtc-tijd geven. Er zijn aanwijzingen dat er in de praktijk nog onvoldoende met deze bijwerking rekening wordt gehouden. Door de risicofactoren voor de verlenging van de qtc-tijd te inventariseren en deze zoveel mogelijk te corrigeren, kan het risico van potentieel letale aritmieën waarschijnlijk verlaagd worden en wordt adequate farmacologische therapie mogelijk gemaakt.

trefwoorden acute hartdood, qtc-tijd, torsade de pointes