Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1, 21 - 26

Overzichtsartikel

Remissiecriteria voor de diagnose schizofrenie

J. van Os, R. Kahn

achtergrond Recent onderzoek laat zien dat schizofrenie wordt gekenmerkt door aanzienlijke variatie in incidentie en beloop. Daarom kan schizofrenie het beste worden gedefinieerd in termen van veranderlijkheid en plasticiteit.
doel Een internationaal geaccepteerde, gestandaardiseerde definitie van symptomatische remissie die tot nu toe niet voorhanden was.
methode Twee internationale panels bogen zich over de vraag of en hoe symptomatische remissie bij mensen met een diagnose van schizofrenie kan worden gedefinieerd. Een voorlopig voorstel hiertoe werd recent gepubliceerd.
resultaten De voorgestelde definitie van remissie is conceptueel gezien levensvatbaar en kan eenvoudig worden geïncorporeerd in zowel de klinische praktijk als in klinisch onderzoek. Acceptatie van het remissieconcept kan de verwachting van de uitkomst van behandeling naar een hoger plan tillen dan een toestand beschreven als 'stabiel', het vastleggen en vervolgen van de uitkomst van behandeling verbeteren, en de dialoog over verwachtingen van de behandeling concretiseren. De beschikbaarheid van gevalideerde uitkomstmetingen op basis van remissie zal de uitvoering, verslaglegging en vergelijkbaarheid van klinisch onderzoek verbeteren, en het ontwerpen en interpreteren van nieuw onderzoek naar de relatie tussen symptomatische remissie en functionele uitkomsten mogelijk maken.
conclusie De introductie van gestandaardiseerde remissiecriteria zal aanzienlijke mogelijkheden bieden, niet alleen voor de klinische praktijk, het klinisch onderzoek en cumulatieve uitkomstregistratie, maar ook voor de dialoog met patiënten en de beeldvorming rond de diagnose schizofrenie.

trefwoorden criteria, remissie, schizofrenie, standaardisering