Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 767 - 771

Korte bijdrage

De screeningslijst voor Subjectieve Ervaringen van Cognitieve veranderingen (sec)

C.M.J. van Straten

samenvatting Voorafgaand aan een psychose ontstaan cognitieve veranderingen met een specifiek karakter. Zodra deze leiden tot klachten kunnen ze beschouwd worden als risicosymptomen. Deze cognitieve veranderingen kunnen betrouwbaar worden gemeten met een diagnostisch interview. Wanneer deze specialistische diagnostiek wordt voorafgegaan door een screening, kan getrapte diagnostiek van cognitieve risicosymptomen worden gerealiseerd: eerst screenen, dan meten. Daartoe is een zelfbeoordelingsvragenlijst ontwikkeld: de screeningslijst voor Subjectieve Ervaringen van Cognitieve veranderingen (SEC). Onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van deze screeningslijst is onlangs gestart.

trefwoorden cognitieve veranderingen, schizofrenie, subjectieve ervaringen