Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 8, 655 - 659

Gevalsbeschrijving

Gevaar voor sociale teloorgang 'Wel gedwongen opnemen, niet behandelen?'

E.C. van Lith, R.M. Marijnissen

Dwangbehandeling is toegestaan (artikel 38 lid 5 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)) indien dit noodzakelijk is om gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiend uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden. Tweepatiënten worden beschreven waarbij dwangmedicatie werd overwogen vanwege gevaar voor sociale teloorgang door een uitzichtloos verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank oordeelde dat dit gevaar alleen, dwangmedicatie niet rechtvaardigt. De auteurs zijn van mening dat een uitzichtloos verblijf sociale teloorgang inhoudt, waarop dwangmedicatie zou moeten worden toegepast.

trefwoorden dwangbehandeling, sociale teloorgang, uitzichtloos, verblijf