Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 6, 435 - 444

Oorspronkelijk artikel

Het meten van persoonlijkheidseigenschappen: een vergelijking van de TCI met de NVM

M.A. Bosscha, C.J.M. van Velzen, Y. Meesters

achtergrond Voor het meten van persoonlijkheidsdimensies bestaan diverse betrouwbare meetinstrumenten. Eén daarvan is de Nederlandse Verkorte Minnesota Multiphasic Personality Inventory (nvm), maar het gebruik daarvan is niet langer geoorloofd.
doel Het onderzoeken of de Temperament and Character Inventory (tci) kan fungeren als alternatief voor de nvm.
methode In een onderzoek is de nvm vergeleken met een persoonlijkheidsvragenlijst die vanuit een meer psychiatrisch perspectief is ontwikkeld: de tci. Een groep van 91 psychiatrische patiënten in deeltijdbehandeling heeft beide vragenlijsten ingevuld. Correlatieanalyses zijn uitgevoerd.
resultaten De correlaties tussen de verschillende schalen van de nvm en de tci blijken statistisch significant. Unieke combinaties van de tci-schalen voorspellen de verschillende nvmschalen.
conclusie De tci valt als alternatief voor de nvm te overwegen.

trefwoorden diagnostiek, Nederlandse Verkorte mmpi, persoonlijkheid, Temperament and Character Inventory, vragenlijst