Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4, 313 - 317

Korte bijdrage

Is er een grote rol voor de kleine hersenen in de psychiatrie?

D.J.L.G. Schutter

Het cerebellum is een structuur, die in het posterieure deel van de schedel ligt. Vanuit historisch oogpunt worden aan het cerebellum vooral bewegingsgerelateerde functies toegeschreven. Onderzoek wijst er echter op dat het cerebellum tevens een rol kan spelen in psychiatrische ziektebeelden, waaronder schizofrenie, autisme en depressie. In dit artikel worden recente ontwikkelingen gepresenteerd, die aangeven dat een verstoorde cerebellumfunctie kan leiden tot ernstige emotiedisregulatie en psychopathologische condities.

trefwoorden cerebellum, emoties, psychiatrie