Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 242 - 242

Referaat

Klinische respons op antipsychotica al binnen 24 uur

N. Dekker, L. de Haan