Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 217 - 222

Korte bijdrage

Stabilisatiecursus als antwoord op complexe posttraumatische stressstoornis

E. Dorrepaal, K. Thomaes, P.J. Draijer

De 'complexe posttraumatische stressstoornis', na vroege traumatisering, omvat naast de bij de posttraumatische stresssstoornis bekende symptomen (intrusies, vermijding en hyperarousal), tevens affectdisregulatie, dissociatie, problemen met zelfbeeld, relaties en zingeving, en somatisatie. De wetenschappelijke literatuur onderbouwt deels het nut van stabilisatie. Ervaringen uit een pilot-onderzoek naar een psycho-educatieve en cognitief-gedragsmatige stabilisatiecursus wijzen erop dat deze cursus, gekoppeld aan onderzoek, haalbaar en effectief is. Dit rechtvaardigt nader onderzoek met een randomized controlled trial.

trefwoorden kindermishandeling, posttraumatische stressstoornis, therapierespons