Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 207 - 215

Essay

Dissociatieve symptomen en slaap

T. Giesbrecht, M. Merckelbach

Volgens een in de psychiatrie wijdverbreide opvatting zou aan dissociatieve ervaringen, zoals depersonalisatie, derealisatie, absorptie en psychogene amnesie, een traumatische etiologie ten grondslag liggen. Dit essay analyseert deze opvatting kritisch. Tevens onderzochten we een alternatieve opvatting, namelijk dat dissociatieve ervaringen voortkomen uit een labiel slaap-waakritme. In twee exploratieve onderzoeken is deze alternatieve opvatting geëvalueerd. Het eerste onderzoek keek naar de relatie tussen de Dissociative Experiences Scale (des) en de Iowa Sleep Experiences Survey (ises), terwijl het tweede de invloed van antwoordtendensen op deze relatie naging. Dissociatieve ervaringen (gemeten met de des) correleerden met de ises. De relatie tussen de des en de ises bleef volkomen intact, ook als werd gecorrigeerd voor antwoordtendensen. Het onderzoek laat zien dat dissociatieve symptomen samengaan met typische slaapervaringen, zoals nachtmerries en ongewone dromen. Deze samenhang is niet het bijproduct van de positieve antwoordtendens die over het algemeen kenmerkend is voor personen met dissociatieve symptomen.

trefwoorden dissociatie, slaap, trauma