Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 10, 671 - 679

Overzichtsartikel

Inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren. Een klinische benadering

N. Duits, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

achtergrond De inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren is nog nauwelijks onderzocht.
doel   Bepalen welke klinische en empirische factoren clinici het meest van belang achten voor de inschatting van de kans op geweldsrecidive en bepalen welke (hiërarchische) relatie er volgens hen is tussen deze factoren.
methode Veertig ervaren rapporteurs en 24 ervaren behandelaars van delinquente jongeren zijn ondervraagd via de concept-mappingmethode over de meest bepalende factoren van hun eigen klinische inschatting van geweldsrecidive. Deze moesten ze relateren aan 50 factoren uit 2 internationale risicotaxatie-instrumenten voor jongeren: de Structured Assessment of Violence Risk in Youth (savry) en de Psychopathy Check List: Youth Version (pcl:yv).
resultaten   De clinici noemden naast de 50 bekende factoren 33 nieuwe klinische factoren. Zij achtten 14 nieuwe factoren en 20 bekende factoren van savry (12) en pcl-yv (8) van groot belang. De 83 risicofactoren zijn op een nieuwe manier in 7 nieuwe clusters geordend, die verschillen van de clusters van de savry en de pcl:yv.
conclusie De nieuwe clusters en risicofactoren lijken mogelijkheden te bieden om te komen tot een verbeterde inschatting van geweldsrecidive bij het onderzoek pro Justitia van jongeren. Indien dit door nader onderzoek wordt bevestigd, kan een nieuw Nederlands instrument worden ontwikkeld voor het onderzoek pro Justitia van jongeren.

trefwoorden geweld, jongeren, klinische factoren, pro-Justitia-onderzoek