Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 8, 557 - 557

Referaat

Dialectische Gedragstherapie effectief bij patiënten met zeer ernstig zelfbeschadigend gedrag

J.G. Berghuis