Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 8

Redactioneel

B. van Houdenhove

Cosmetische psychiatrie , 507 - 510

Oorspronkelijk artikel

N. Duits, M. van Casteren, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen , 511 - 518

Essay

T.R.V. Nys

Paternalisme en autonomie in de geestelijke gezondheidszorg , 519 - 528

Commentaar

G.A.M. Widdershoven

Paternalisme en autonomie. Commentaar op Nys , 529 - 531

Overzichtsartikel

R.C. Brouwers, M.T. Appelo, T.I. Oei

Impulsief gewelddadig gedrag , 533 - 542

Gevalsbeschrijving

M. Creemers, N.J. de Mooij

Dehydratie: een risicofactor voor het maligne neurolepticasyndroom , 543 - 547

Gevalsbeschrijving

J.A. van Waarde, E.J.G. Zandbergen, B. Verwey

Maligne neurolepticasyndroom: een complexe diagnose en behandeling, 549 - 555

Referaat

J.G. Berghuis

Dialectische Gedragstherapie effectief bij patiënten met zeer ernstig zelfbeschadigend gedrag, 557 - 557

Referaat

L. van Nimwegen, L. de Haan

Psychose en intellectuele prestatie, 558 - 558

Ingezonden brief

C.J.F. Kemperman

Reactie op 'Een korte screeningstest voor persoonlijkheidsstoornissen'., 559 - 559