Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 7, 446 - 447

Psychopathologie

Vragenlijst seksuele trauma's in het verleden vst-v.Een anamnestisch instrument voor onderzoek en praktijk. Handleiding en verantwoording

Lange, A.

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004 48 pagina's, ISBN 90 313 4302 1, € 19,50

Lange en collega's ontwikkelden de Vragenlijst seksuele trauma's in het verleden (vst-v) om te voorkomen dat seksueel misbruik niet of pas in een laat stadium tijdens de behandeling van patiënten met psychische klachten en stoornissen aan de orde komt. Sommige hulpverleners toonden zich aanvankelijk niet bijster geporteerd voor het doen van schriftelijke en systematische navraag naar seksueel misbruik. Zo zou het onethisch zijn om slachtoffers tot onthullingen aan te zetten. Veel slachtoffers blijken schriftelijke afname echter juist te waarderen en tevens levert schriftelijke afname soms meer gegevens op dan een interview. Lange beschrijft de geschiedenis van de vst-v, biedt een zeer beknopte handleiding voor het gebruik ervan en vat de resultaten van onderzoek met het instrument samen. Het blijkt dat bij slachtoffers de ernst van het misbruik en het klimaat in het gezin van herkomst onafhankelijk van elkaar samenhangen met latere psychopathologie. In prospectief longitudinaal onderzoek is vastgesteld dat deze verbanden van causale aard kunnen zijn (Ogawa e.a. 1997). Men mag niet over het hoofd zien dat cumulatieve blootstelling aan diverse potentieel traumatiserende ervaringen (bijvoorbeeld seksuele, lichamelijke emotionele mishandeling, en emotionele verwaarlozing) een betere statistische voorspeller van psychopathologie is dan één specifieke vorm van traumatisering. Clinici doen er daarom goed aan om naast de vst-v een instrument gebruiken waarin navraag wordt gedaan naar cumulatieve traumatisering.

 

Literatuur

Ogawa, J.R., Sroufe, L.A., Weinfield, N.S., e.a. (1997). Development and the fragmented self: longitudinal study of dissociative symptomatology in a nonclinical sample. Development and sychopathology, 9, 855-879.

E.R.S. Nijenhuis