Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 5

Redactioneel

B.C.M. Raes

De diagnostiek van psychopathie, geen probleem?, 275 - 277

Oorspronkelijk artikel

P. Sienaert, W. Milo, J. Peuskens

De praktijk van elektroconvulsietherapie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Resultaten van een enquê;teonderzoek, 279 - 287

Commentaar

W.W. van den Broek

Commentaar op een enquê;teonderzoek naar elektroconvulsietherapie in Vlaams België, 289 - 290

Oorspronkelijk artikel

E.H. Horwitz, S. Sytema, C.E.J. Ketelaars, D. Wiersma

Twee zelfrapportagescreeningsvragenlijsten voor autismespectrumstoornissen bij volwassenen Een valideringsonderzoek, 291 - 298

Overzichtsartikel

B.J.A. Hauer, I. Wessel, H. Merckelbach

Overalgemene herinneringen bij depressie en bij de posttraumatische stressstoornis: de rol van intrusieve herinneringen, 299 - 308

Overzichtsartikel

A. Bartak, D.I. Soeteman, J. van Busschbach, R. Verheul

Noodzakelijkheid, werkzaamheid en doelmatigheid van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen: empirische evidentie, 309 - 318

Korte bijdrage

C de Vin, G. Pieters

Voorkomen van recidief bij depressie: Fava's cognitieve psychotherapie gericht op welzijn, 319 - 323

Gevalsbeschrijving

P.J.L. Collin, H. Boer, A. Vogels, L.M.G. Curfs

Psychose bij kinderen met het Prader-Willisyndroom, 325 - 328

Referaat

I. Wesdorp, C.M.T. Gijsbers van Wijk

Respons op tricyclische antidepressiva: niet afhankelijk van gender?, 329 - 330

Referaat

S. Germans, G.L. van Heck, P.P.G. Hodiamont

Een korte screeningstest voor persoonlijkheidsstoornissen, 330 - 330

Ingezonden brief

J.A.M. de Kroon

Reactie op 'Waarom een diagnose schizofrenie?' en Waarom geen diagnose schizofrenie' (1), 331 - 332

Ingezonden brief

H.H. Harms

Reactie op 'Waarom een diagnose schizofrenie?' en 'Waarom geen diagnose schizofrenie' (2) Schizofrenie als meme: de evolutie als metafoor voor het gebruik van het begrip schizofrenie, 332 - 333

Ingezonden brief

A.C.M. Kleinsman

Reactie op 'Voor wie is de voorwaardelijke dwangopneming? Kenmerken van patiënten voor wie een voorwaardelijke machtiging zou zijn aangevraagd', 334 - 336