Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 3

Redactioneel

L. de Haan

Débécé en de psychehater, 123 - 125

Oorspronkelijk artikel

L.M.C. van den Bosch

Dialectische gedragstherapie bij Nederlandse vrouwen met een borderline persoonlijkheidsstoornis,met en zonder verslavingsproblemen verslaving, 127 - 137

Overzichtsartikel

D. Van West, G. Kenis, M. Maes

Cytokines en de depressieve stoornis: een psycho-immunologische kijk op de etiologie van de depressieve stoornis, 139 - 147

Essay

J.M. Havenaar

Waarom een diagnose schizofrenie?, 149 - 155

Commentaar

H.M. van Praag

Waarom geen diagnose schizofrenie (sec) Commentaar op Havenaar, 157 - 158

Korte bijdrage

B. van der Goot, I.P.M. Keet

Hyperthyreoïdie tijdens lithiumgebruik, 161 - 165

Gevalsbeschrijving

O.M. Overbeek, R.C. van der Mast, S.A.J. Lesnik Oberstein, J. Haan

CADASIL, een erfelijk neuropsychiatrisch ziektebeeld, 167 - 173

Gevalsbeschrijving

M.H.C.M. Laan, J.W. Hummelen

Priapisme en atypische antipsychotica, 175 - 179

Referaat

E.M.C. Willemsen

Mortaliteit bij eetstoornissen, 181 - 181

Referaat

P. Wauben, J. de Jong

Verhoogde kans op psychiatrische aandoeningen na hersenletsel, 181 - 182

Ingezonden brief

K.T.M. van Doesum, A.C. Brok

Reactie op 'Een moeder accepteert haar baby niet', 183 - 184

Ingezonden brief

R. van Meer

Reactie op 'De evolutieleer en haar betekenis voor de psychiatrie' Een wat minder optimistische mening, 185 - 187

Ingezonden brief

J. Lansen

Reactie op 'Voorlichting' Triomf voor de wgbo?, 187 - 188