Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 2

Redactioneel

M.W. Hengeveld

Alweer nieuwe opleidingseisen, 57 - 61

Oorspronkelijk artikel

C.E. Flik, W.A. van der Kloot, H. Koers

Pijncursus: een eerste stap van somatische fixatie naar onderkennen van psychische problematiek?, 63 - 73

Oorspronkelijk artikel

I. Candel, E. Offermans, M. Jelicic, H. Merckelbach

Sociale steun en psychische klachten bij jonge vluchtelingen, 75 - 81

Overzichtsartikel

R.J. Hempel, J.H.M. Tulen, N. van Beveren, M.W. Hengeveld

Emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie: herkenning van gelaatsuitdrukkingen, 83 - 92

State-of-the-art-artikel

R.W. Kupka

'Rapid cycling' bij bipolaire stoornissen: subtype of prototype?, 93 - 103

Korte bijdrage

A.I. Wierdsma, A. Reisel

Voor wie is de voorwaardelijkedwangopneming? Kenmerken van patiënten voor wie een voorwaardelijke machtiging zou zijn aangevraagd, 105 - 109

Gevalsbeschrijving

G.C. Zwartjes

Het gebruik van schildklierhormoon bij de behandeling van een rapid cycling bipolaire stoornis, 111 - 114

Referaat

D. Cuenen, S. Claes

Borderline persoonlijkheidsstoornis en depressie: karakteristieken en resultaat van zes maanden behandeling met een antidepressivum, 115 - 115

Referaat

C. Huyser

Welk antidepressivum bij de obsessieve compulsieve stoornis bij kinderen en adolescenten?, 116 - 116