Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11, 775 - 779

Gevalsbeschrijving

Een moeder accepteert haar baby niet

W.G. Staal, J.J. Wernand, B. van der Goot

samenvatting Er is weinig bekend over stoornissen in de hechting van de moeder aan haar kind in aanwezigheid van een psychiatrische stoornis. Zowel moeder als kind lopen in een dergelijke situatie echter een groot risico op het ontwikkelen van psychopathologie. Deze gevalsbeschrijving laat zien dat het snel verrichten van een uitgebreid psychiatrisch onderzoek en het starten van een systeemgeoriënteerde therapie van groot belang is.

 

trefwoorden acute psychiatrie, hechting, persoonlijkheidsstoornis, postpartumdepressie, steunsysteem