Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 717 - 720

Korte bijdrage

Meetinstrumenten in de opleiding tot psychiater

M.W. Hengeveld, R.C. van der Mast, W.A. Nolen

samenvatting Ook psychiatrische meetinstrumenten moeten in de opleiding tot psychiater een plaats krijgen, naast het onderwijs in het 'gewone' psychiatrische onderzoek. Zo leert de assistent de belangrijkste screeningsvragenlijsten en zelfinvulinstrumenten te beoordelen en wordt hij getraind in het afnemen van screeningsinterviews, volledige diagnostische interviews en interviews voor het bepalen van de ernst van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden. Gebaseerd op de aanbevelingen in de overige artikelen in dit themanummer, wordt een voorstel gedaan voor een keuze van meetinstrumenten in de opleiding.

trefwoorden diagnostisch interview, meetinstrument, opleiding, psychiatrie, screening, vragenlijst