Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 10

Oorspronkelijk artikel

G. Postmes

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, een frequente stoornis bij volwassenen

Oorspronkelijk artikel

P. Cuijpers, H. Nies

Ondersteuning van familieleden vandementerende ouderen: de effecten

Oorspronkelijk artikel

Y. de Kok

Erotomanie: passie met psychotische complicaties?

Oorspronkelijk artikel

F.A.M. Kortmann

Dwang in de psychiatrie; patiëntenrechten en beroepsethiek

Oorspronkelijk artikel

C.J. Laban, E.J. Colon

Insulinetherapie: een besloten boek?

Oorspronkelijk artikel

D. Wiersma, R. Giel, A. de Jong, F.J. Nienhuis, C.J. Slooff

De behoefte aan zorg bij mensen met een schizofrenie of verwante psychotische stoornis, 15 jaar na aanvang van hun psychose