Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 7

Oorspronkelijk artikel

De relatie tussen muziekfragmenten en waardegebieden in de receptieve muziektherapie met depressieve patiënten

H. Smeijsters, G. Wijzenbeek, N. van Nieuwenhuijzen

Het artikel vormt de weergave van de resultaten van een onderzoek met als vraagstelling of bij het beluisteren van bepaalde muziekfragmenten door depressieve patiënten bepaalde waardegebieden worden opgeroepen. In de eerste fase van het onderzoek werd een lijst met waardegebieden en een vragenlijst ontwikkeld en werden muziekfragmenten geselecteerd. In de tweede fase van het onderzoek luisterden patiënten met voornamelijk een depressie in engere zin of een depressieve neurose, met een tussenpoos van één à anderhalve maand, twee keer naar zestien muziekfragmenten en kruisten ze op de lijst de waardegebieden aan die tijdens het luisteren door hen heen gingen. Statistische analyses laten zien dat bepaalde groepen van onderling samenhangende muziekfragmenten groepen van waardegebieden oproepen. Andere variabelen die van invloed zijn op de door muziekfragmenten opgeroepen waardegebieden, zijn onder meer het type depressie, specifieke kenmerken van de depressie en de ontwikkeling van de depressie.