Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 6, 403 - 408

Overzichtsartikel

Genderverschillen bij adhd en autisme op jonge leeftijd

E.F. van den Ban, J.K. Buitelaar

samenvatting In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van enkele kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, te weten ADHD (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis) en autisme. De nadruk wordt gelegd op de bespreking van eventuele genderverschillen in epidemiologie, comorbiditeit, genetica, prognose en behandeling. Duidelijk wordt dat er genderverschillen bestaan, maar dat de mate waarin en de manier waarop per stoornis wisselen. Er is reden voor meer en systematisch onderzoek naar genderverschillen in psychopathologie bij kinderen en adolescenten.

trefwoorden adolescenten, genderverschillen, kinderen, psychopathologie