Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 6, 389 - 396

Korte bijdrage

Gender en somatisatie

A.M.M. Kolk

samenvatting Vigerende opvattingen over gender en somatisatie moeten kritisch bekeken worden. Immers, prevalentieonderzoek is allerminst vrij van genderbias. Ook wordt het idee dat vooral vrouwen hun emotionele problemen uitdrukken in somatische klachten vooralsnog onvoldoende door empirisch onderzoek gestaafd. Uitgebreid onderzoek naar de verklaring van individuele verschillen in beleving en rapportage van medisch onverklaarde lichamelijke klachten is nog zeer beperkt. De symptoomperceptiebenadering biedt een multidimensionaal model dat somatische, emotionele, cognitieve en sociale factoren samenbrengt en hierin wellicht verandering kan brengen.

trefwoorden gender, somatisatie, symptoomperceptie