Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 2

Oorspronkelijk artikel

Medisch-ethische benadering van transseksualiteit en de geslachtsaanpassende behandeling

G. de Cuypere, C. Jannes, R. Rubens

Het aanvaarden en toepassen van Sex Reassignment Surgery als behandeling voor transseksuele mensen roept een aantal bedenkingen en vragen op rondom de medisch-ethische aspecten van het probleem transseksualiteit en haar therapie. In dit artikel worden de bedenkingen over een ethisch verantwoord handelen geconcentreerd rond zes discussiepunten: de culturele bepaaldheid van transseksualiteit, de noodzaak van een medisch-organische benadering van het probleem, de relatie van transseksualiteit tot de psychiatrie, de waarde van de diagnose, de inspraak van de patiënt en de implicaties voor het gezondheidszorgbudget.