Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 4

Oorspronkelijk artikel

Late recidieven van neurosyfilis na intramusculaire penicillinebehandeling

B.A. Blansjaar, W.M. Cnossen, H. Niekus, O. Nielsen, M. Vegt

Hernieuwde activiteit van neurosyfilis na eerdere behandeling is zeer moeilijk uit te sluiten. Twee aan alcohol verslaafde patiënten leken afdoende behandeld voor neurosyfilis, maar dementeerden later. Hoewel serologische testen geen reactivering van neurosyfilis toonden, leidde behandeling met ceftriaxon tot volledig herstel.