Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 3, 205 - 215

Oorspronkelijk artikel

Reanimatieafspraken in een psychiatrisch ziekenhuis

P.L.J. Dautzenberg, E.C.J. Delescen, K.T.M. Dermout, S.A. Duursma, C. Hooyer

Bij 100 achtereenvolgend opgenomen patiënten op een afdeling psychogeriatrie van een psychiatrisch opleidingsziekenhuis werd het reanimatiebeleid bestudeerd. Gedurende de eerste zes weken na opname werd bij vier patiënten een `niet-reanimeer' (NR)-afspraak gemaakt. Een vergelijking met het NR-beleid van een afdeling geriatrie voor somatische patiënten van een algemeen ziekenhuis in Nederland, met 58% NR-afspraken, laat zien dat er in Nederland sprake lijkt te zijn van een spreiding aan NR-afspraken. Deze spreiding van NR-afspraken komt overeen met een internationale spreiding van 3-85%. Een verschil in leeftijd van de patiënten en een verschil in het voorkomen van comorbiditeit kunnen dit verschil slechts ten dele verklaren.