Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 4

Oorspronkelijk artikel

Een vragenlijst betreffende de emotionele intensiteit van traumatische politie-ervaringen

I.V.E. Carlier, R.D. Lamberts, B.P.R. Gersons

Traumatische werkervaringen kunnen beschouwd worden als een speciale vorm van werkstressproblematiek. Deze studie focust zich op traumatische werkstress bij de politie. Tijdens een vooronderzoek werd een vragenlijst ontwikkeld betreffende de ernst of emotionele intensiteit van traumatische gebeurtenissen in politiewerk. De uiteindelijke vragenlijst omvatte 37 traumatische gebeurtenissen. Vervolgens werd de vragenlijst verspreid onder 132 Nederlandse politiefunctionarissen. Aan ieder werd gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven in welke mate zij respectievelijk bedreiging, angst en hulpeloosheid ervoeren voor elk van de 37 gebeurtenissen. De resultaten gaven aan dat gebeurtenissen waarbij sprake was van geweld, overleden kinderen en/of machteloosheid, als meest ernstig werden beoordeeld. De emotionele kwetsbaarheid van wijkagenten i.c. voor het ontwikkelen van posttraumatische stressstoornissen wordt bediscussieerd.