Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 1

Redactioneel

R.C. van der Mast

De prijs van de wetenschap, 3 - 5

Oorspronkelijk artikel

J. Wijkstra, A. Algra, W.A. Nolen

Vervolgbehandeling met elektroconvulsietherapie ter preventie van een recidiefdepressie, 7 - 18

Overzichtsartikel

R.J.L. Lindauer, I.V.E. Carlier, B.P.R. Gersons

Neurobiologie van de posttraumatische stressstoornis: een literatuuronderzoek, 19 - 27

Essay

J.P. Vandenbroucke

De rol van de hoofdredactie in het maken van medische wetenschap, 31 - 38

Korte bijdrage

J. Lavalaye, L. de Haan, D.H. Linszen

Dopaminereceptorbezetting door antipsychotica: een overzicht van spect- en pet-onderzoek , 39 - 44

Korte bijdrage

A.M. Weier, J.W. Hummelen

Klinisch bruikbare criteria bij de differentiële diagnose borderline versus psychotische stoornis, 45 - 50

Gevalsbeschrijving

I.M. van Vliet, A.R. van Gool

Manie bij gebruik van interferon-alfa, 51 - 54

Ingezonden brief

E. Knoppert

Reactie op 'Vrouwen met schizofrenie: onderzoeksbevindingen en implicaties voor de behandeling' , 55 - 56