Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 5

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrie en drughulpverlening

E.A. Noorlander

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en organisaties die drugverslaafden behandelen en begeleiden hebben in het dagelijks werk te weinig met elkaar te maken. Dit heeft gebrek aan kennis en ervaring op elkaars vakgebied tot gevolg gehad. Dit gebrek leidt tot problemen in het geval van verslaafden die psychiatrische symptomatologie vertonen. Enkele van deze problemen worden besproken, zoals de psychogene werking van de diverse stoffen en de gedragsstoornissen die een onderdeel van het probleem drugverslaving zijn. Bijscholing van beide vakgebieden en betere samenwerking worden bepleit.