Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12, 805 - 813

Internet-artikel

Depressie & internet

G. van Asten, G. Pieters, S. Joos

achtergrond Internet neemt als bron van informatie over gezondheidsproblemen een steeds belangrijker plaats in, zowel voor de hulpverlener, als voor de patiënt en zijn familie. Onderzoek naar de kwaliteit en accuraatheid van de aangeboden informatie is beperkt, zeker in het Nederlandse taalgebied.
doel Evaluatie van de kwaliteit van informatie op Nederlandstalige websites over depressie, identificatie van mogelijke kwaliteitsindicatoren en het formuleren van richtlijnen voor een verantwoorde integratie van website-informatie in de psychiatrische zorgverlening.
methode Een selectie van 34 Nederlandstalige 'depressiesites' werd op basis van 40 vooropgestelde criteria beoordeeld op de kwaliteit van informatie over de symptomen, de diagnose en de behandeling van depressie.
resultaten De aangeboden informatie is over het algemeen van goede kwaliteit. Deze beperkt zich echter te vaak tot de elementaire criteria overeenkomstig de dsm-iv-tr. De aangeboden informatie wordt te weinig binnen een bredere en therapeutische context geplaatst. In tegenstelling tot de traditionele medische literatuur is bronvermelding niet geschikt als parameter voor kwaliteit. Medewerking door professionele hulpverleners blijkt de meest plausibele parameter te zijn voor kwaliteit van website-informatie.
conclusie Als hulpverlener is het verantwoord de patiënt en zijn familie voor meer informatie te verwijzen naar de Nederlandstalige websites over depressie, onder voorwaarde dat dit gebeurt binnen een bredere, therapeutische context. Websites waaraan professionele hulpverleners meewerken, verdienen de voorkeur.

trefwoorden depressie, internet, kwaliteit van informatie, website