Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 30 (1988) 6

Oorspronkelijk artikel

Opzettelijke zelfverwonding

A.A. Wenstedt, E.M. Wolken, C.P.F. van der Staak

In dit artikel wordt opzettelijke zelfverwonding beschreven als een op zichzelf staand verschijnsel dat zich meestal volgens een vaststaand patroon manifesteert. Daartoe wordt eerst een definitie geformuleerd en een verantwoording gegeven van de term `opzettelijke zelfverwonding'. Na een beschrijving van diverse vormen van zelfverwonding wordt de afbakening besproken van andere vormen van zelfdestructief gedrag, zoals de suïcidepoging. De eenduidige beschrijving van het verloop van de handeling, de daarmee samenhangende gevoelens en de samengaande problematiek ondersteunen de stelling dat het hier gaat om een op zichzelf staande specifieke problematiek. Als laatste wordt een beeld gegeven van de epidemiologische gegevens met betrekking tot opzettelijke zelfverwonding, met als speciale aandachtspunten de factoren leeftijd en geslacht.