Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 9, 580 - 581

Referaat

Medicamenteuze vervolgbehandeling na elektroconvulsietherapie

A.A. de Lely, W.W. van den Broek