Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 9, 549 - 558

State-of-the-art-artikel

Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren

R.J. van der Gaag

doel  Exploratie van de state-of-the-art van onze kennis van autismespectrumstoornissen.
methode  Literatuuronderzoek is verricht met behulp van Medline over de afgelopen tien jaar. Als trefwoorden zijn gebruikt autism, PDD en Asperger.
resultaten en conclusie  Volgens het model van Morton &Frith (1995) voor ontwikkelingspsychopathologie, zouden autismespectrumstoornissen de gevarieerde klinische expressies zijn van een heterogene neurobiologische stoornis in het functioneren van het brein. Deze stoornissen zijn deels erfelijk bepaald, deels verworven, en hebben cognitieve disfuncties als gemeenschappelijk kenmerk. De heteronomie en heterogeniteit blijken echter nog veel groter omdat de neurocognitieve disfuncties van personen met autismespectrumstoornissen verre van homogeen blijken.

trefwoorden autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis, syndroom van Asperger