Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 834 - 834

CME-article

Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking: handvatten voor de praktijk

G. de Kuijper, G. Degraeve, J.R. Zinkstok

achtergrond Het psychofarmacagebruik onder mensen met een verstandelijke beperking is hoog, vaak langdurig en offlabel. doel Het bieden van praktische handvatten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking. methode Aan de hand van literatuur en bestaande richtlijnen aanbevelingen doen voor zorgvuldig voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. resultaten Bij de diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen kan gebruikgemaakt worden van de Diagnostic Manual - Intellectual Disability. Probleemgedrag zonder onderliggende psychische stoornis is geen indicatie voor psychofarmacagebruik. Bij de keuze voor een psychofarmacon moet rekening gehouden worden met de gevoeligheid voor bijwerkingen bij mensen met een verstandelijke beperking. Gestructureerde en regelmatige evaluatie van therapeutisch effect en bijwerkingen met behulp van meetinstrumenten specifiek voor verstandelijke beperking wordt aanbevolen. conclusie Het voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking vraagt specifieke kennis en expertise. Goede onderbouwing en evaluatie van farmacotherapie zijn nodig om zowel onder- als overbehandeling te voorkomen.

keywords