Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 29 (1987) 1

Oorspronkelijk artikel

ForumParagnosie en psychotherapie

J.L.J. Lumeij

De schrijver gaat uit van een casus, beschreven door J.J.C. Marlet in zijn artikel `Paranormaal of ziekelijk?' (Tijdschrift voor Psychiatrie 1986/5). Het gaat over een psychotherapeute die langs paragnostische weg gegevens ontvangt die van groot belang zijn voor haar cliënten. Anders dan Marlet komt de schrijver tot de conclusie dat dit materiaal zeer goed binnen de setting van de psychotherapie gebruikt kan worden zonder in conflict te komen met de grondslagen van de methodische psychotherapie. De wijze waarop dit kan geschieden wordt door hem uitgewerkt en gemotiveerd, mede aan de hand van een casus uit zijn eigen praktijk.