Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 2, 194 - 204

Korte bijdrage

Psychotherapie in de opleiding tot psychiater

P.J. Jongerius

Uitgaande van de stelling dat de psychiatrie een bijzonder goede situatie biedt voor het leren van psychotherapie, worden de redenen voor deze stellingname uitvoerig toegelicht. Achtereenvolgens zijn dit: de veldopleiding, de te behandelen populatie, de klinische setting en de medische context. Gesteld wordt dat inhoudelijk de psychotherapieopleiding in de psychiatrie in wezen niet verschilt van die in andere opleidingen. Enkele items dienen wel extra aandacht te krijgen, namelijk de supportieve c.q. directieve aspecten en de groep als behandelsetting. Wat betreft het doceren van psychotherapeutische behandelstrategieën voor bepaalde diagnostische categorieën wordt aangevoerd dat dit slechts in grote lijnen mogelijk is, daar de specifieke inhoud van de individuele problematiek telkens weer eenmalig is.