Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 2, 146 - 160

Korte bijdrage

Psychiatrische psychotherapie bij ouderen

T.J. Heeren, A.C.G. Linssen, J.D. Overduin, R.M. Kok

Parallel aan de grotere aandacht voor psychiatrische stoornissen op latere leeftijd is de ontwikkeling van op ouderen gerichte psychotherapie op gang gekomen. Psychotherapeutische interventies bij ouderen zijn deels gebaseerd op bestaande therapievormen bij jongere volwassenen en deels op specifiek voor deze leeftijdsgroep ontwikkelde vormen zoals 'life-review' en reminiscentie. Veelal worden aanpassingen in de vorm aanbevolen, met name betreffende duur en frequentie van de sessies. Bij de huidige generatie ouderen zal de psychotherapie in engere zin meestal voorafgegaan moeten worden door een uitgebreide voorlichting en psycho-educatie.