Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 11, 25 - 37

Overzichtsartikel

Kwaliteitsbeoordelingsinstrumenten voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg

Y.A.M. Nijssen, A.H. Schene, R.J. de Haan

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van twaalf Nederlandstalige instrumenten die in de afgelopen tien jaar ontwikkeld zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor de beoordeling door patiënten van de kwaliteit van het zorgproces. Criteria om in het overzicht opgenomen te worden zijn: dat het instrument in de praktijk is toegepast en dat het (deels) psychometrisch is getoetst. Per instrument wordt besproken door wie het is ontwikkeld, op welke wijze en voor welke doelgroep of sector. De zorgaspecten waarop de instrumenten betrekking hebben, zijn geïnventariseerd en vergeleken. De psychometrische informatie wordt, voorzover bekend, beschreven.
De instrumenten zijn ontwikkeld voor een specifieke doelgroep of sector in de ggz. Van de meeste instrumenten blijkt relevante psychometrische informatie te ontbreken. Van implementatie in de praktijk is nog weinig sprake. Geconcludeerd wordt dat er behoefte is aan een standaardvragenlijst die verantwoord meet en die in alle sectoren van de ggz voor verschillende voorzieningen/ doelgroepen bruikbaar is. Hulpverleners kunnen dan aan de hand van het patiëntenoordeel de kwaliteit van het zorgaanbod vergelijken en waar mogelijk verbeteren.

trefwoorden kwaliteit van zorg, kwaliteitsbeoordeling, patiëntperspectief