Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7, 449 - 453

Internet-artikel

E-mailcontact op een polikliniek psychiatrie

R. Hoekstra

samenvatting Veel poliklinische patiënten met chronische psychiatrische aandoeningen blijken belangstelling te hebben voor communicatie met hun behandelaar via e-mail. Op de polikliniek van Delta Psychiatrisch Ziekenhuis (inmiddels DeltaBouman, Psychiatrisch Ziekenhuis) is deze mogelijkheid opgezet en aangeboden. Een proef van drie maanden bracht enthousiaste reacties teweeg. Een dergelijk contact leek extra waarde te hebben. In dit artikel worden de opzet, voordelen en beperkingen van e-mailcontact met de behandelaar besproken.

trefwoorden e-mail, internet, psychiatrie