Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7, 367 - 376

Overzichtsartikel

De psychiatrische gevolgen van rampen

J.M. Havenaar, E.J. Bromet

achtergrond  De laatste jaren staan de psychologische en psychiatrische gevolgen van rampen toenemend in de belangstelling, ook in Nederland.
doel
  Het geven van een overzicht van de huidige stand van zaken van de psychiatrische epidemiologie over rampen en effectiviteit van bij rampen toegepaste interventies.
methode
  Literatuuronderzoek met behulp van Medline, aangevuld met referenties uit overzichtsartikelen en Nederlandstalige publicaties in het Tijdschrift voor Psychiatrie en het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid over de periode van 1990 tot 2002.
resultaten
  Op basis van een grote hoeveelheid retrospectief en cross-sectioneel onderzoek wordt een oorzakelijke relatie tussen het optreden van psychologische klachten en psychofysiologische veranderingen en het meemaken van een ramp aangenomen. Behalve bij enkele specifieke risicogroepen zijn er echter slechts weinig prospectieve onderzoeken die een relatie laten zien tussen het ontstaan van psychiatrische stoornissen in engere zin en dergelijke gebeurtenissen. Ook bestaat er weinig empirische grond voor het gebruik van preventieve psychologische interventies direct na een ramp.
conclusie
  Nader prospectief en longitudinaal onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in risicofactoren en beschermende factoren en het eventuele nut van preventieve interventies gericht op risicogroepen.

 

trefwoorden interventies, psychiatrische epidemiologie, rampen, risicogroepen