Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 9, 529 - 538

State-of-the-art-artikel

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen in de kinderleeftijd: pathogenese, diagnostiek en behandeling

W. Matthys

In dit overzichtsartikel worden eerst de symptomatologie en de relatie tussen beide diagnostische categorieën voor gedragsstoornissen toegelicht. Het ontstaan van gedragsstoornissen in de kinderleeftijd wordt vervolgens verklaard vanuit de interactie van kind-factoren, die deels biologisch, deels ervaringsbepaald zijn, en omgevingsfactoren. Hierna worden die aspecten van het functioneren van kind en gezin genoemd die bijzondere aandacht behoeven in de diagnostiek. Ten slotte worden de behandelmethoden besproken waarvan het effect tot op zekere hoogte werd aangetoond.

trefwoorden agressie, antisociale gedragsstoornis, kinderen