Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 6, 379 - 383

Korte bijdrage

Commentaar bij de 'Richtlijn antipsychoticagebruik bij schizofrene psychosen'

P. Vlaminck

De 'Richtlijn antipsychoticagebruik bij schizofrene psychosen' wijkt, zonder opgaaf van reden, op essentiële punten af van haar enige referentiebron, de 'Practice guideline' van de apa van 1997. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de doelgroep in Nederland niet meer duidelijk omschreven is en dat de duur van de stabilisatiefase van de behandeling hier dubbel zo lang wordt.
De ontwikkelingen sinds 1997 zijn niet in de Nederlandse richtlijn verwerkt. Hierdoor is het doseringsadvies, naar recente inzichten, te hoog voor patiënten die voor het eerst psychotisch zijn. Bij deze groep wordt ook de nuancering gemist die nodig is bij de indicatiestelling voor onderhoudsmedicatie.
De overdreven strengheid van de Nederlandse richtlijn kan ernstige consequenties hebben bij het vaststellen van de beroepsaansprakelijkheid.

trefwoorden antipsychotica, psychose, richtlijn, schizofrenie