Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 6, 373 - 378

Korte bijdrage

Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen

S.J.T. Jansen, I.J. Duijsens

In dit onderzoek werd de overeenstemming onderzocht tussen twee vragenlijsten voor de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen, de Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid (vkp) en de Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Personality Disorders (mmpi-pd). Ook werd de samenhang van beide instrumenten met de klinische diagnose onderzocht. Uit de resultaten bleek een matige samenhang tussen de overeenkomstige schalen van de twee vragenlijsten. Bovendien werd een geringe samenhang gevonden met de klinische diagnose. Deze resultaten geven aanleiding tot een discussie over het gebrek aan een 'gouden standaard' voor de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

trefwoorden diagnostiek, mmpi-pd, overeenstemming, persoonlijkheidsstoornissen, vkp